Bästa 5G-nätet i Sverige

Utbyggnaden av 5-näten är i full gång runt om i Sverige. De mobiloperatörer som står för utbyggnaden är 3, Tele2, Telia och Telenor. Men vem har kommit längst och vilken mobiloperatör har idag det bästa 5G-nätet?

Exakt hur 5G kommer påverka våra liv kan vara svårt att sia om. Att de kommer innebära stora skillnader från vad som är möjligt med dagens teknik är dock de flesta överens om. I ett försök att kartlägga de nuvarande 5G-utbyggnaden har Opensignal gjort en genomgående undersökning där de graderar de olika 5G-näten. De har delat in undersökningen i fyra områden:

  • Övergripande upplevelse.
  • 5G-upplevelse.
  • Täckning.
  • Stabilitet.

Respektive område är sedan uppdelat i flera underområden som exempelvis spelupplevelse, nedladdningshastighet, videoupplevelse med mera. Ingen klar vinnare utses. Däremot skiljer sig upplevelsen relativt mycket, enligt Opensignal, mellan olika mobiloperatörer beroende på vad de har testat.

Slutsatser

Nedan följer några av de slutsatser som Opensignal har kommit fram till under sin undersökning:

  • Telias 5G-nät har de högsta totala mobilhastigheterna i Sverige.
  • 3s 5G-nät har idag bäst täckning.
  • 3 är även deras vinnare när det gäller videoupplevelse i 5G-nätet.
  • Tele2 ligger i topp i flera av de testade områdena.

Du kan ta del av den kompletta undersökningen här.

Om Opensignal

Opensignal grundades 2010 för att hitta ett alternativt sätt att testa prestandan hos mobilnät. Opensignal är idag den oberoende globala standarden för att analysera konsumenternas mobila upplevelse.

Lämna en kommentar