Flytt av telefonnummer

De flesta som byter mobiloperatör vill gärna behålla sitt befintliga telefonnummer. Att genomföra en nummerflytt har dock inte alltid varit helt friktionsfritt. Det är betydligt mindre komplicerat idag men det finns en del scenarier som fortfarande kan ställa till det en aning.

Att behöva byta sitt telefonnummer är något som de flesta av oss vill undvika. Det är så klart något som alla mobiloperatörer är medvetna om. Föga förvånande har det historiskt sett varit en bra “inlåsningseffekt” där många kunder tvekat kring att byta mobilabonnemang på grund av processen kring nummerflytt. Eller portering som mobiloperatörerna kallar det.

Genom ny reglering har denna process blivit betydligt enklare och snabbare. Idag ska en nummerportering ske så snart som möjligt den dag du avtalat med din nya mobiloperatör om att numret ska flyttas. När ditt nummer lämnats över från din tidigare operatör ska den nya operatören koppla in numret inom en arbetsdag. 

I det allra flesta fallen sker en nummerflytt idag både snabbt och smidigt. Om det mot förmodan skulle uppstå några problem är det primärt din nya operatör du ska vända dig till. Det finns dock fortfarande fall där en nummerflytt inte är möjligt. I alla fall inte utan en extra ansträngning från din sida.

Potentiella svårigheter med en nummerflytt

Även om det idag är betydligt enklare att flytta sitt telefonnummer mellan olika mobiloperatörer finns det fall där en portering initialt kan misslyckas. Nedan går vi igenom några av de vanligaste anledningarna.

Oregistrerade kontantkort

Kontantkort är fortfarande relativt vanligt i Sverige. Det är enkelt och snabbt att komma igång och för vissa har det varit ett sätt att kunna ha ett anonymt telefonnummer. Att flytta ditt nummer från ett kontantkort till ett mobilabonnemang har alltid varit möjligt. Ett krav har dock varit att du har registrerat ditt kontantkort i ditt namn. Har du haft ett oregistrerat kontantkort har en nummerflytt inte varit möjligt.

Från och med 1 augusti 2022 är det inte längre möjligt att köpa oregistrerade och anonyma kontantkort. Du kan läsa mer om detta beslut här. Har du köpt ditt kontantkort innan 1 augusti 2022 och valt att inte registrera det kommer du däremot få problem med en eventuell nummerflytt. Just detta scenario kommer dock inom kort försvinna. Från och med den 1 februari 2023 kommer nämligen samtliga oregistrerade kontantkort sluta att fungera.

Företagsabonnemang

Ett annat scenario som inte sällan kan ställa till problem när det gäller nummerflytt är företagsabonnemang. Oavsett om du vill flytta ditt privata telefonnummer till ett företagsabonnemang eller behålla ditt “jobbnummer” efter du slutat på ett företag behövs det genomföras en så kallad överlåtelse. I regel är det en blankett som behöver fyllas i men processen är lite annorlunda hos olika operatörer. 

Specialfall

Ett kanske inte lika vanligt scenario är om du vid ett tillfälle tecknat ett barnabonnemang till ditt barn. Barn under 18 år kan ju inte ingå avtal så mobilabonnemanget kommer vara registrerat på en av barnets föräldrar eller målsman. När barnet väl fyllt 18 behöver således abonnemanget överlåtas till hen för att en framtida nummerflytt ska vara möjlig. Från vad vi vet finns det ingen operatör med en automatiserad process för detta scenario. Vi hänvisar därför till din mobiloperatörs kundservice.

Vanliga frågor om nummerflytt

Just nummerflytt är antagligen den fråga som gör att många blir tvingade att kontakta sin operatörs kundtjänst. Även om den i det flesta fall går igenom utan problem kan det dyka upp diverse frågor eller funderingar. Därför har vi här försökt svara på några av de vanligaste frågorna om nummerflytt. Finner du inte svaret på din fråga här är du mer än välkommen att skriva en kommentar eller kontakta oss.

Kan jag flytta mitt telefonnummer om jag har bindningstid kvar?

Det spelar ingen roll om du har bindningstid kvar på ditt mobilabonnemang. Din operatör är skyldig att portera ditt telefonnummer till din nya operatör utan kostnad. Du kommer dock antagligen behöva betala för ditt gamla mobilabonnemang under resten av bindningstiden.

Hur många gånger kan jag flytta mitt telefonnummer?

Det finns inga begränsningar på hur många gånger det är möjligt att genomföra en nummerflytt.

Kommer jag behöva betala för att flytta mitt telefonnummer?

Inte nödvändigtvis. Din tidigare operatör får inte ta betalt för att du vill flytta med ditt befintliga nummer. Däremot har en ny operatör inte en skyldighet att ta emot ditt befintliga nummer. I vissa fall kan det därför tillkomma en kostnad för portering. Denna kostnad kommer i så fall alltid från den nya mobiloperatören.

Lämna en kommentar