Billiga mobilabonnemang och 5G

Utrullningen av 5G pågår för fullt och allt fler svenskar äger nu telefoner som stödjer användningen. Men flera mobiloperatörer väljer ändå att inte aktivera 5G på sina billigaste mobilabonnemang. Här tittar vi lite närmare på hur statusen är idag.

Vi kommer inte gå igenom samtliga mobiloperatörer och deras status gällande 5G. Istället har vi begränsat oss till Comviq, Fello, Hallon och Vimla. De erbjuder alla riktigt billiga mobilabonnemang och de använder sig också av olika mobilnät. 

Comviq

Comviqs mobilabonnemang använder sig av Tele2s nät. Utbyggnaden av Tele2s 5G-nät har kommit långt och deras mål är att 90% av oss svenskar ska ha tillgång till 5G innan slutet av 2023. Comviq har också aktiverat 5G på flera av sina mobilabonnemang. Dock inte alla. I dagsläget saknar de billigare abonnemangen tillgång till just 5G. Antagligen är detta ett sätt för Comviq att ge sina kunder incitament att uppgradera sitt mobilabonnemang. Hur länge de kommer att begränsa 5G på sina minsta abonnemang är idag oklart.

Fello

Fello ägs av Telia och använder sig således av Telias mobilnät. Telia har idag flera mobilnät men deras 5G-nät tillåter de inte Fellos kunder att använda. Fello själva säger att det kommer kunna erbjuda 5G framöver på alla sina mobilabonnemang. Något exakt datum för när detta kommer ske har de tyvärr inte gått ut med.

Hallon

Hallon har under många år utmanat genom låga priser och enkla mobilabonnemang. De var också först av de större lågprisoperatörerna med att erbjuda 5G på alla sina mobilabonnemang. Hallon använder sig av Tres 5G-nät och sedan april i år har alla deras kunder haft möjlighet att nyttja fördelarna med 5G.

Vimla

Vimla ägs av Telenor som satsar stort på utbyggnaden av sitt 5G-nät över hela Sverige. Själva har Telenor kommunicerat att målet är att kunna erbjuda 5G till 99% av landets befolkning innan slutet av 2024. Trots dessa ambitiösa mål har de valt att neka Vimlas kunder tillgång till 5G-nätet. I alla fall idag. Vår gissning är dock att Vimla på något sätt kommer lansera 5G för sina kunder inom kort. Inte minst med tanke på att Hallon nu gjort det under en längre tid.

Uppdatering – Från och med 10 november 2023 har samtliga av Vimlas mobilabonnemang tillgång till 5G med varierande hastighet.

Vår kommentar

Det kan så klart finnas olika anledningar till att mobiloperatörer inte väljer att ge sina kunder tillgång till 5G. När det gäller lågprisoperatörers mobilabonnemang är det nog rimligt att misstänka att det är ett sätt att differentiera dessa abonnemang från dyrare alternativ. I Comviqs fall har de gjort det genom att erbjuda 5G på sina största abonnemang. Och i Telenors och Vimlas fall behöver du välja ett betydligt dyrare abonnemang hos Telenor för att få tillgång till det nybyggda mobilnätet.

Att Hallon, sedan en tid, erbjuder 5G till alla sina kunder kommer förhoppningsvis göra det svårt för övriga lågprisoperatöerer att neka sina kunder tillgång till den senaste teknologin. Vår gissning är att både Vimla och Fello kommer erbjuda 5G till alla sina kunder innan årets slut.

Lämna en kommentar