Svenska mobiloperatörer och deras nät

Konkurrensen bland svenska mobiloperatörer är numera relativt hög och har också bidragit till bättre priser för oss konsumenter. Men trots sund konkurrens mellan olika operatörer råder det en oligopolmarknad när det gäller mobilnät i Sverige.

Trots mängder av mobiloperatörer finns det egentligen bara fyra av dem som har sina egna mobilnät. De operatörer som har sina egna nät idag är Tele2, Telenor, Telia och Tre. De har dock inte ett mobilnät var utan separata nät för 3G, 4G och 5G. Telia har dessutom ett 2G-nät, även kallat GSM. Planen är att Telias 2G-nät och övriga 3G-nät ska ha fasas ut helt innan slutet av 2025. Istället kommer fokus vara på utbyggnaden av 4G och 5G. För mer information kring avvecklingen av 2G och 3G hänvisar vi till Post- och telestyrelsens hemsida.

Men hur kan det finnas så många mobiloperatörer om det bara finns fyra som har byggt sina egna mobilnät? En förklaring är att operatörer som exempelvis Telia och Tre har flera varumärken som använder sig av deras nät. En annan förklaring är så kallade virtuella operatörer eller MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Dessa mobiloperatörer äger inget eget mobilnät utan köper istället kapacitet från operatörer som exempelvis Telenor och Tele2.

För att försöka reda ut vilka mobiloperatörer som använder sig av respektive mobilnät har vi nedan försökt göra en aktuell sammanställning.

Mobiloperatörer i Tele2s nät

Det finns många aktörer som hyr kapacitet från Tele2s olika nät för olika användningsområden. Comviq är kanske den mest välkända mobiloperatören och de är också ett varumärke som ägs till fullo av av Tele2. Tellus Mobil är annars den kanske mest traditionella av de virtuella operatörerna då det erbjuder billiga mobilabonnemang till konsumenter. Många av de övriga bolagen använder kapaciteten i Tele2s nät för andra syften och tjänster som exempelvis kundtjänstlösningar och bredbandstjänster.

 • ACN
 • Comviq
 • Bahnhof
 • Connectel
 • Freespee
 • Maskyoo
 • Tele2
 • Telenabler
 • Tellus Mobil

Mobiloperatörer i Telenors nät

Telenors egna lågprisalternativ Vimla använder sig självfallet av deras nät medans mobiloperatören Karma Mobil hyr kapacitet. Sen finns det ett antal andra bolag med varierande erbjudanden från mobiltelefoni till bredband för både företag och privatpersoner.

 • Cellip
 • EasyTelecom 
 • Karma Mobil
 • Lyca Mobile
 • Net at Once
 • Teleman
 • Telenor
 • Tellit
 • Verbal
 • Vimla

Mobiloperatörer i Telias nät

Både Fello och Halebop är mobiloperatörer som idag ägs av Telia. Utöver dessa två finns det sedan mängder av andra aktörer som köper kapacitet i Telias olika nät för varierande syften.

 • Fello
 • Halebop
 • iCentrex
 • Sierra Wireless
 • Telavox
 • Telia
 • Telness
 • Vectone Mobile

Mobiloperatörer i Tres nät

Slutligen har vi då användare av Tres mobilnät. Här är deras egna varumärke Hallon helt klart den mest välkända mobiloperatören. Även utmanaren Chilimobil använder sig av Tres nät plus ett antal lite mindre kända aktörer med varierande erbjudanden. 

 • Bredband2
 • Chilimobil
 • Fonia
 • Gotanet
 • Hallon
 • SST Net
 • Tre
 • Voiamo
 • Wifog

Vilket nät är bäst?

Så vilket nät är då det bästa? Det är dessvärre en svår fråga att ge ett rakt svar på. De beror delvis på var i landet du befinner dig. Det kan även finnas skillnader i hur långt respektive operatör kommit med sin utbyggnad av exempelvis 5G. Så om du jämför mobilabonnemang och olika mobilnät mot varandra rekommenderar vi att du alltid kontrollerar deras respektive täckningskarta.

Lämna en kommentar